Zwemles voor Leiden en Omgeving

ORGANISATIE

Sinds de oprichting van de Stichting Zwemonderricht Leiden (Stizol) op 2 oktober 1963 houden wij ons bezig met leszwemmen ofwel elementair zwemmen. Wij leiden op voor de diploma’s A, B en C. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid aan kinderen die hun C-diploma hebben behaald verder te oefenen voor de diploma’s Zwemvaardigheid 1, 2 en 3.
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen bij ons terecht voor een gedegen opleiding. Op die leeftijd kunnen de meeste kinderen de concentratie opbrengen die nodig is voor een zwemles en is de coördinatie om de arm-beenbewegingen goed uit te voeren voldoende ontwikkeld.
Al onze lessen vinden plaats in het Vijf Meibad. Wij starten drie keer per (school)jaar met een groep nieuwe kinderen. Tussentijds kunnen kinderen soms worden aangenomen als de ruimte in de baden het toelaat.
Meer informatie over onze organisatie en hoe wij werken vindt u onder het tabblad ‘over ons’.

KWALITEIT

Dat uw kind goed leert zwemmen vinden wij erg belangrijk. Daarom doen we er  veel aan om de kwaliteit van het lesgeven hoog te houden.
Dat uit zich behalve in de verantwoorde omgang met de kinderen op twee manieren:

1.  Stizol is een erkend leerbedrijf voor de opleiding van toekomstige zweminstructeurs.
2.  De organisatie Nationaal Platvorm Zwembaden | NRZ beoordeelt regelmatig de kwaliteit van het afzwemmen voor de diploma’s. Het oordeel van de rapporteurs is onveranderlijk positief.
NIEUWS

********
Introductieles ScubaDuiken

Op zaterdag 8 juli 2017  van 10.15 uur tot 11.00 uur bieden wij de kinderen, die minimaal 8 jaar zijn én oefenen voor het diploma Zwemvaardigheid 1, 2 of 3, een introductieles ScubaDuiken aan. Om deel te nemen aan deze introductieles moet het formulier dat de kinderen tijdens de les hebben ontvangen, uiterlijk 1 juli 2017 ingeleverd zijn bij de zweminstructeur of bij de kassa.
De les wordt gegeven door Ludo Juurlink. Hij is een PADI Staf Instructeur en geeft al jarenlang duikles aan kinderen.
Oefent uw kind (nog) niet voor Zwemvaardigheid 1, 2 of 3, maar heeft u wel interesse in duiklessen voor uw kind? Kijk dan eens op de  site van het bedrijf van Ludo Juurlink, www.ScubaCamp.nl.

********
Diplomazwemmen

Het afzwemmen voor diploma A, B en C vindt plaats op 24 juni 2017 (diploma A en B), 17 juni 2017 (diploma C) en 1 juli 2017 (Zwemvaardigheid 1, 2 en 3).
Inhaallessen
Op 24 juni vervallen alle lessen die gegeven worden in het diepe bad. Deze lessen kunnen worden ingehaald zoals in onderstaand schema is weergegeven.

Kinderen die normaal zwemmen op: Mogen dit inhalen op:
zaterdag 8.00 uur zondag 25 juni om 8.00 uur
zaterdag 8.45 uur zondag 25 juni 8.00 uur
zaterdag 9.30 uur zondag 25 juni om 8.45 of 9.30 uur
zaterdag 10.15 uur maandag 26 juni om 17.05 of 17.50 uur
zaterdag 11.00 uur dinsdag 27 juni om 17.15, 18.00 of 18.45 uur
zaterdag 11.45 uur dinsdag 27 juni om 17.15. 18.00 of 18.45 uur
lessen voor Zwemvaardigheid zaterdag 1 juli twee lessen achter elkaar

De lessen in het ondiepe bad (badje 1 tot en met 3) gaan wel door.
De lessen op 1 juli gaan ook gewoon door. Op 24 juni en 1 juli 2017 vervallen alle uren van banen zwemmen voor ouders.
Meer informatie over het diplomazwemmen vindt u onder het tabblad ‘Diplomazwemmen’.

********
Zomervakantie en contributieverhoging per 1 september 2017

De zomervakantie komt er aan!! Dat betekent dat het Vijf Meibad sluit. Vanaf maandag 10 juli tot en met zondag 20 augustus 2017 is er geen les. De laatste les sen worden gegeven op zondag 9 juli. De lessen beginnen weer vanaf maandag 21 augustus.
Voor wat betreft de contributie:
–  de maand juli betaald u wel contributie, de maand augustus niet.
–  de contributie zal per ingang van 1 september 2017 worden verhoogd. De hogere kosten, voornamelijk veroorzaakt door de stijgende badhuur, maken het noodzakelijk de contributie te verhogen. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.
De huidige en nieuwe contributiebedragen vindt u onder het tabblad ‘contributie’.

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE EN ZONNIGE VAKANTIE!!!

********
Ontruimingsoefening 3 juni 2017

In geval van brand, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of een stroomuitval, moet een gebouw ontruimd worden. Om de ontruiming zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn wij verplicht om dit jaarlijks te oefenen. Wij hebben dan ook op zaterdag 3 juni 2017 een ontruimingsoefening gehouden in het zwembad voor de Stizol-leden. De oefening was van te voren aangekondigd aan de ouders en lesgevers.

De oefening
Om 12.25 uur werd een stroomuitval gesimuleerd; alle lichten gingen overal uit.
Op een alarmsignaal moesten de kinderen het water verlaten en verzamelden zij zich, onder begeleiding van hun lesgevers, in de centrale hal. Ook de ouders die in de kantine zaten werden naar de centrale hal begeleid. Allen aanwezigen waren binnen enkele minuten op de afgesproken plaats, werd de ontruiming afgerond en kon door de BHV-ploegleider het sein ‘veilig’ worden gegeven.

Geslaagd
Iedereen deed heel goed mee aan de oefening; alles verliep soepel en erg snel! Hierbij veel dank aan iedereen die aanwezig was en zijn medewerking heeft verleend.

 

Reageren is niet mogelijk