Home

WELKOM OP DE WEBSITE VAN STIZOL (STICHTING ZWEMONDERRICHT LEIDEN)

 

 

NIEUWS

********
Stizol heeft de Licentie Zwem-ABC behaald!

Op maandag 17 juli 2017 heeft Stichting Zwemonderricht Leiden de Licentie Zwem-ABC behaald en voldoet daarmee aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma’s.
De Stichting is hiermee de eerste zwemlesaanbieder in Leiden die voldoet aan de nieuwe en verhoogde kwaliteitscriteria van het Nationaal Platvorm Zwembaden | NRZ. En daar zijn we best trots op!
Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC krijgt de klant meer duidelijkheid doordat een zwemlesaanbieder wordt getoetst op zaken als:
is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure?
Voor 1 januari 2018 moeten alle zwemlesaanbieders die het Zwem-ABC diploma willen blijven uitgeven, hun Licentie Zwem-ABC gehaald hebben.
Meer informatie over het Zwem-ABC en het NPZ | NRZ vindt u op de websites www.allesoverzwemles.nl en www.npz-nrz.nl.

********
Diplomazwemmen

De eerstvolgende afzwemdata zijn 18 en 25 november 2017.
Op zaterdag 18 november wordt er afgezwommen voor diploma C.
Op zaterdag 25 november 2017 wordt er afgezwommen voor de diploma’s A en B.
Meer informatie over het afzwemmen op die data vindt u onder het tabblad ‘Diplomazwemmen’.

********

ORGANISATIE

Sinds de oprichting van de Stichting Zwemonderricht Leiden (Stizol) op 2 oktober 1963 houden wij ons bezig met leszwemmen ofwel elementair zwemmen. Wij leiden op voor de diploma’s A, B en C. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid aan kinderen die hun C-diploma hebben behaald verder te oefenen voor de diploma’s Zwemvaardigheid 1, 2 en 3.

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen bij ons terecht voor een gedegen opleiding. Op die leeftijd kunnen de meeste kinderen de concentratie opbrengen die nodig is voor een zwemles en is de coördinatie om de arm-beenbewegingen goed uit te voeren voldoende ontwikkeld.
Al onze lessen vinden plaats in het Vijf Meibad. Wij starten drie keer per (school)jaar met een groep nieuwe kinderen. Tussentijds kunnen kinderen soms worden aangenomen als de ruimte in de baden het toelaat.
Meer informatie over onze organisatie en hoe wij werken vindt u onder het tabblad ‘Over ons’.

KWALITEIT

Dat uw kind goed leert zwemmen vinden wij erg belangrijk. Daarom doen we er  veel aan om de kwaliteit van het lesgeven hoog te houden.
Dat uit zich behalve in de verantwoorde omgang met de kinderen op twee manieren:

1.  Stizol is een erkend leerbedrijf voor de opleiding van toekomstige zweminstructeurs.
2.  De organisatie Nationaal Platvorm Zwembaden | NRZ beoordeelt regelmatig de kwaliteit van het afzwemmen voor de diploma’s. Het oordeel van de rapporteurs is onveranderlijk positief.

Reageren is niet mogelijk